Neusiedlersee nationalpark

Nationalparken Neusiedlersee på gränsen mellan Österrike och Ungern.

Den grunda sjön Neusidlersee ör en av centraleuropas största sjöar och omges av stora vassar och ett stäppartat landskap med mycket rikt växt- och djurliv. Sjön är cirka 30 kilometer lång och åtta kilometer bred. Den grunda sjön är inte mer än två meter djup och saknar naturliga utlopp utan avger främst överskottsvatten till grundvattnet samt till luften genom avdunstning. Många av de grunda dammarna och småsjöarna i området torkar ut under sommaren. Detta medför att salt ansamlas i bottensedimentet och påverkar vegetationen som domineras av salttåliga arter.

Den unika naturen och det rika fågellivet gjorde att nationalparken bildades på den Österrikiska sidan är 1992 samt något senare på den Ungerska sidan med namnet Fertö Hanság Nemzeti. Runt sjön finns ett två till fyra kilometer brett vassbälte som ger skydd åt fågellivet. Här häckar bland annat skedstork, vit stork, ägretthäger, silkeshäger, aftonfalk, blåhake, ortolansparv, svarttärna, rödhuvad dykan och grågås. På de bevarade stäppområdena finns den imponerande stortrappen kvar. Här har också sisel och hamster sina västligaste utbredningar i Europa. Bland insekterna förekommer den stora ryska tarantellan som ett effektivt rovdjur.

Området har påverkats av människan under lång tid och utanför nationalparken är större delen av våtmarken utdikad och stäppen uppodlad. Sjön är idag ett populärt turistmål och har en omfattande nöjesbåttrafik. Byn Neusidl am See på östra sidan är en bra bas för att utforska området och har bussförbindelse med Wien. I nationalparken finns ett väl utbyggt system med vandrings- och cykelleder. Cykeln är bästa transportmedlet och det finns möjlighet att hyra cyklar i flera av byarna. Flera informationscenter berättar om nationalparken och dessa natur. Här finns också flera fågeltorn och rastplatser som underlättar fågelskådandet.