Upplevelser

Europas natur erbjuder fantastiska upplevelser med dramatiska landskap, djupa grottor, färggranna marina miljöer, en myllrande mångfald av arter och årstidsväxlingarnas dramatik. Flertalet vill bara uppleva naturens storslagenhet andra söker specialintressen som olika organismgrupper eller geologiska formationer. Den finns därute för att upptäckas och med respekt och hänsyn minskar risken för att störa eller påverka negativt. Äventyret finns i både det lilla och det stora.