Italienska halvön

Den Italienska halvön ligger centralt i Medelhavet med sin stövelform. Här finns också tre större öar, Sicilien i söder, Sardinien i mitten och Korsika i norr. Området avgränsas av Alperna i norr. Landområdena är bergiga med bergskedjan Appeninerna som en ryggrad på den Italienska halvön. Längst i norr finns ett större slättområde kring floden Po.

Antika tempel i Paestum söder om Neapel.

Området ligger i mötet mellan den Europeiska och Afrikanska kontinentalplattan vilket innebär vulkaner och risk för jordbävningar. De mest kända vulkanerna är Vesuvius, Etna och Vulcano. Klimatet ger milda och relativt regniga vintrar och varma torra somrar.

Området har påverkats av människan under lång tid och naturlig vegetation finns endast i de mest svårtillgängliga bergsområdena. Omfattande bete och bränder under lång tid har gjort att jordar eroderats och utarmats på näringsämnen vilket resulterat i omfattande buskvegetation, så kallad Maccia, där det tidigare var skog. Många arter från Afrika och mellanöstern har vandrat in och anpassat sig till det kulturpräglade landskapet under årtusendena.

Under 1900-talet har hela 13 däggdjursarter utrotats från området genom jakt och förföljese. Samtidigt har både björn och varg kunnat leva kvar i svårtillgängliga bergsområden. Endemiska däggdjur saknas idag men både växter och grod- och kräldjur har flera arter unika för regionen. Framför allt Korsika och Sardinien har många endemiska grod- och kräldjur. I området finns också en endemisk fågelart, den korsikanska nötväckan. Andra arter som har en viktig del av sin Europeiska utbredning i området är sardinsk sångare, purpurhöna, flamingo, silkeshäger, natthäger, blåtrast och italiensk sparv.

Naturvårdsarbetet har tagit fart i Italien de senaste decennierna och idag är 5% av landarealen skyddad i nationalparker och naturreservat. De mest kända områdena är Abruzzo, Etna och Dolomiterna. Turistindustrin har expanderat längs kusterna och idag finns få orörda kuststräckor kvar. Industrialiseringen har främst skett i den norra delen medan den södra är fattigare men har också bevarat mer av det gamla kulturlandskapet och äldre traditioner.

Italien har en väl utbyggd infrastruktur och det är lätt att resa till de olika delarna med tåg och buss samt båt till öarna. Logi finns överallt och den Italienska matkulturen är världskänd.