Östeuropa

Naturen i östra Europa är inte lika känd som andra delar av kontinenten. Järnridån gjorde att få reste dit och nyhetsinformationen var sparsam. Idag är situationen annorlunda och många länder är dessutom med i EU. Redan under kommunisttiden skyddades många fina naturområden som nationalparker och genom en mer långsam ekonomisk utveckling har ett ålderdomligt och mycket artrikt kulturlandskap bevarats i flera länder. Bland annat Rumänien och Polen har idag en stor del av de kvarvarande ängsmarkerna i Europa.

Hyreshusområden från kommunisttiden i Slovakien med Tatrabergen i bakgrunden.

Östra Europa avser länderna öster om järnridån och norr om Balkan men i denna sammanställning har inte Ryssland, Vitryssland, Ukraina och Moldavien tagits med eftersom de fortfarande har begränsad tillgänglighet och naturområdena är svåra att besöka. Området domineras av den stora bergskedjan Karpaterna som sträcker sig i en halvcirkel från Tjeckien ner till Rumänien. Högsta topparna finns i norr vid Tatra med 2665 meter över havet. Donau avvattnar den södra delen medan Oder och Wisla avvattnar den norra delen.

Norr om Karpaterna finns ett ganska flackt landskap i Polen och de Baltiska staterna liksom i sydväst om bergskedjan där den Ungerska Puztan breder ut sig. Området har ett kontinentalt klimat förutom närmast Östersjön och Svarta havet. Utan mänsklig påverkan skulle större delen av området domineras av skogar. Några urskogslika skogsområden finns kvar i Karpaterna och i Bialowieza skogen på gränsen mellan Polen och Vitryssland. Längst i öster kring Svarta havet och på den Ungerska Puztan finns naturlig stäppvegetation. Här påträffas bland annat en särskild flora med arter som det vackra fjädergräset.

En rad arter har en östlig utbredning i Europa, bland annat hamster, östlig blindmus, mindre och större skrikörn, aftonfalk, stör och mal. Många av de större däggdjuren i Europa har fortfarande kvar goda förekomster i Östeuropa, till exempel varg, björn, lo och gems. Mest känd är visenten som var nära utrotning i början av 1900-talet och nu främst förekommer i Polen.

De områden som beskrivs här är främst de klassiska naturområdena som är lätta att besöka men det finns många fler områden för den som vill upptäcka på egen hand.