Balkan

I den sydöstra delen av Europa ligger Balkan med storslagna naturområden och ett välbevarat kulturlandskap. Balkan omfattar länderna Grekland, Bulgarien, Albanien, Nord Makedonien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegovina, Kroatien och en liten del av Turkiet. Området är bergigt med ett flertal bergskedjor, bland annat den Dinariska längs adriatiska kusten, centrala Balkanbergen i Bulgarien och Taygetosbergen på Pelopenesos. Högsta berget är Musala i Bulgarien med 2925 meter över havet.

Kulturlandskap med slåtterängar, hamlade träd och betesskogar i Montenegro.

Donau utgör gräns i norr och i nordväst gränsar Alperna. Kusten är uppbruten i ett stort antal öar och uddar längs hela Medelhavskusten. Den största ön är Kreta. Här möts medelhavsklimatet med det centraleuropeiska klimatet. På många berg finns medelhavsklimatet på den södra sidan och Centraleuropas bokskogar på den norra sidan. Mest regn faller i västra delen av området som kan få upp till 3000 millimeter lokalt medan man på öarna i Grekland knappt för 500 millimeter per år. Det Europeiska rekordet i nederbörd är uppmätt i Crkvice i Dalmatiska bergen med 4622 millimeter nederbörd på ett år.

Mycket lång mänsklig påverkan har satt sin prägel på naturen. Under antiken beräknas att cirka 60% av skogarna fanns kvar i Grekland mot nuvarande 5%. Omfattande betestryck, bränning och skogsavverkning har påverkat vegetationen som idag domineras av buskmarker. Mer svårtillgängliga områden är skogsklädda med främst turkisk ek, ungersk ek, valnöt, hästkastanj, skogsek, äkta kastanj och orientalisk avenbok. Högre upp på bergen förekommer ofta svarttall, bosnisk tall, bok, grekisk gran och silvergran.

Unika djur för området är bland annat sjakal, bergssork, västlig blindmus, krushuvad pelikan, vanlig pelikan, bronsibis, sporrvipa, olivsångare, balkanmes och albansk sjögroda. Totalt har över 6500 kärlväxter påträffats på Balkan vilket utgör 2/3 av Europas flora. Av dessa är 1700 unika för Balkan.

Stora delar av Balkan var svårtillgängliga fram till slutet av 1900-talet på grund av järnridån och krig. En senare ekonomisk utveckling än i andra delar av medelhavsområdet har bevarat ett äldre kulturlandskap och stora naturvärden. Idag är flera länder med i EU eller på väg att ansöka om medlemsskap vilket kan stärka naturvårdsarbetet. Samtidigt kommer troligen avfolkningen av landsbygden och rationaliseringar i jordbruket samt intensivt skogsbruk att påverka växt- och djurlivet negativt.