Karstlandskap

ringar i forntida hav packats till kalksten som blivit exponerade efter jordskorpans rörelser. Här har ett unikt växt- och djurliv utvecklats på de basiska underlagen och den lättvittrade berggrunden ger förutsättningar för vattnets urlakning av grottsystem och säregna formationer.

Paclenica nationalpark i Kroatien domineras av kalkberggrund.