Iberiska halvön

Naturen i Europas sydvästra hörn skiljer sig från övriga kontinenten genom sin närhet till Afrika och barriär mot övriga delar genom bergskedjan Pyrenéerna. Här finns en stor variation i naturförhållanden från den regniga nordvästra kusten till ökenliknande förhållanden vid Almeria i sydöst. Halvön är bergig med flera stora bergskedjor och en stor högplatå i de centrala delarna, mesetan. Berggrunden är varierad med både äldre urberg och yngre sedimentära bergarter. Större delen av Iberiska halvön har medelhavsklimat förutom den nordvästra delen som har atlantiskt klimat. Fyra stora floder avvattnar större delen av halvön. I söder Guadalquivir, i nordöst Ebra och i Väster Tajo (Tejo i Portugal) och Duero (Duoro i Portugal). Sjöar är sällsynta och förekommer främst som bergssjöar och grunda laguner vid kusten. En del dämda sjöar har skapats för bevattning och vattenkraft. Den varierade topografin och en sen modernisering av jordbruket har gjort att stora extensivt utnyttjade beteslandskap och slåtterängar bevarats in i vår tid.

Säsongsvisa boskapsvandringar var tidigare vanliga mellan slätterna och bergsområdena. Under slutet av 1900-talet har omvandlingen av landskapet tagit fart med omfattande turistanläggningar längs kusterna, intensivare jordbruk, sänkta grundvattenresurser, erosion, upphörande boskapsdrift och ängsbruk i bergsområden.

Redan 1916 fick Spanien sin första nationalpark i Covadonga i nuvarande Picos de Europa. idag finns 15 nationalparker i Spanien med fyra på Kanarieöarna. Portugal har bara en nationalpark än så länga i Peneda Geres. Djur och växtligheten är artrik med över 6000 arter kärlväxter (12% endemer), 135 däggdjursarter, 350 fågelarter, över 80 grod- och kräldjursarter, över 50 sötvattens och vandringsarter fiskar (30% endemiska) och ett stort antal insekter och andra smådjur, bland annat 70% av trollsländorna i Europa och över 200 dagfjärilar varav flera endemiska.

Läget mellan Europa och Afrika gör att stora mängder flyttfåglar passerar över halvön vår och höst. Till de mest uppmärksammade arterna på den iberiska halvön hör iberisk lo, lammgam, björn, varg och stenbock.

Både Spanien och Portugal är enkla att besöka med god service och väl utbyggda kommunikationer. Enda nackdelen är att tågresan ner till Iberiska halvön tar lång tid och är lite komplicerad då flera byten behöver ske. Säsongen är lång med tidiga vårar och sen höst vid kusterna. Högsäsongen i juli och augusti har ett mycket hett klimat vid kusterna men är mer behagliga i bergsområden.