Schweiz nationalpark

 

Nationalparken Schweiz i östra Schweiz.

Schweiz har bara en nationalpark som fått namn efter landet och ligger vid östra gränsen mot Italien och består av storslagna alpmassiv. Nationalparken kallas även för Engadine och är en av de äldsta nationalparkerna i Europa, bildad 1914, men redan 1909 skyddades en mindre del på privat intitiativ.

Nationalparken som är 179 kvadratkilometer består av alplandskap och gränsar till den Italienska nationalparken Stelvio. De högsta topparna i området är 3150 meter över havet och bergen domineras av kalksten. Området i och omkring nationalparken är ett av de mest glesbefolkade i Schweiz på grund av den högalpina terrängen. Cirka en tredjedel av parken är skogsklädd. Fram till nationalparken bildades bedrevs skogsbruk men de senaste 100 åren har skogen fått utvecklas fritt. Skogen domineras av bergtall med inslag av lärk, vanlig tall och cembratall. 

Ytterligare en tredjedel består av alpängar och resterande tredjedel av klippor, snö och is. Trädgränsen går vid cirka 2350 meter över havet. Djurlivet har utvecklats positivt av nationalparkens skydd och det finns rikligt med gems, stenbock, murmeldjur och kronhjort. Cirka 100 fågelarter har påträffats varav cirka 60 arter häckar, bland annat tjäder, kungsörn, sparvuggla, pärluggla, ringtrast och murkrypare. Sedan 1991 pågår arbete med att återfå lammgamen som häckfågel.

Över 640 kärlväxter har påträffats i nationalparken och fjärilsfaunan är också artrik.

Byn Zernez utgör centrum för nationalparken och här finns bra tågförbindelser med övriga Schweiz. Här finns också ett mycket fint informationscenter i en ny byggnad med spännande arkitektur. Många vandringsleder utgår från byn och en landsväg leder över bergen i nationalparken till Italien med bussförbindelse som gör det enkelt att nå olika delar av nationalparken. En trevlig vandring går från Ofenpass till Margunet genom urskogspartier och alpängar till ravinen Val Stabelchod och vidare upp till bergskammen Margunet. En annan vandring går från informationscentret till Chamanna cluozza där det finns fossil av dinosaurier.