Jungfraujoch

 

Jungfraujoch i centrala Schweiz.

Glaciären Jungfraujoch är en av de större i Schweiz och ligger på ett bergsmassiv med över 3000 meter höga toppar ovanför byn Grindelwald i centrala Schweiz. Detta är en av de mest dramatiska delarna av alperna med toppar närmare 4000 meter över havet och dalgångar på 600-900 meter över havet.

Bergssluttningarna är täckta av omfattande ängsmarker närmast byarna och stora betesmarker längre bort. På de brantare sluttningarna växer skog med främst barrskog på de högre partierna och lövskog i dalarna. Boken växer främst på de fuktigare norra sluttningarna. Trädgränsen går strax över 2000 meter över havet och ovanför breder stora alpängar ut sig. I mer ostörda delar av området finns bland annat stenbock, gems, kronhjort och rådjur. Murmeldjuret är karaktäristisk på alpängarna och deras varningsläte hörs lång väg. 

Den mest imponerande fågelarten är den enorma lammgamen som åter har börjat ses i området. Andra fågelarter är spillkråka, större hackspett, gröngöling, pärluggla, dvärguv, tjäder, murkrypare, stentrast och snöfink. Den som är uppmärksam kan även träffa på alpsalamander och bergvattensalamander i någon av de mindre bergssjöarna eller på vandring fuktiga dagar.

Turistströmmen har varit stor ända sedan 1800-talet och det har utvecklats ett väl utbyggt kommunikationsnät med järnvägar, bergbanor, liftar och många vandringsleder som gör det enkelt att besöka området. Järnvägsförbindelser från andra delar av Schweiz ansluter från norr och sträcker sig upp i de båda dalgångarna. En speciell järnväg byggdes redan i början av 1900-talet för att ta turister upp till glaciären på cirka 3200 meters höjd. Detta är Europas högst belägna järnväg och ligger delvis insprängd i berget och glaciären. Det är en speciell känsla att stiga ut på toppen och se ut över den väldiga glaciären Jungfraujoch. Grindelwald i den östra dalgången är en bra utgångspunkt för att upptäcka området. Här finns många hotell, pensionat och vandrarhem. Här har jag två gånger tillbringat en vecka med vandringsturer i området. Ett tågpass kan köpas för att användas på de olika bergbanorna och linbanorna.