Camargue naturreservat

Naturreservatet Camargue

Ett av Europas stora floddelta är Camargue vid floden Rhone´s utlopp i Medelhavet i södra Frankrike. Deltat är kända för sina flamingos, svarta tjurar och vita hästar. Här finns framför allt en mycket rik fågelfauna.