Cevenne nationalpark

 

Nationalparken Cevenne i södra Frankrike.

I Centralmassivet i södra Frankrike möter kalkberget urbergsskölden och bildar en varierad natur i nationalparken Cevenne. Nationalparken bildades 1970 och har en strikt skyddad inre zon på 913 kvadratkilometer med få invånare och en yttre zon på 2370 kvadratkilometer med över 120 byar och 40 000 invånare.

Berggrunden består av kalksten med inslag av hårdare urberg i de centrala delarna. I västra delen av nationalparken finns typiska platåer med djupt nerskurna raviner där vattendragen flyter fram. De högsta bergen når 1699 meter över havet vid Mont Lozére som ligger i norra delen av nationalparken. Nästan hälften av parken är skogsklädd och upp till 500 meter över havet dominerar ekskogar. Däröver upp till 1000 meter över havet finns blandlövskog med kastanj, olika ekarter, lindar och almar. Över 1000 meter över havet växer bokskog på de fuktigare norrsluttningarna och en del planterad tall- och granskog. 

Däggdjursfaunan är relativt artrik med över 90 arter, bland annat bäver, vildkatt, kronhjort, mufflon och några få genetter som utgör etet sydligt inslag. Bland de 200 fågelarter som besöker området finns bland annat Lammgam, gåsgam, pilgrimsfalk, alpseglare, stentrast, spillkråka, blåtrast och tjäder. Hela 35 arter grod- och kräldjur och 24 arter fiskar finns i området. Skalbaggsfaunan är relativt välundersökt med fler än 1000 arter.

Floran är artrik med över 2200 kärlväxtarter varav ett 40-tal är endemiska. Närheten till medelhavet är en av förklaringarna till den stora artrikedomen med möten mellan den tempererade regionen, bergsområden i pyrenéerna och alperna och medelhavsområdet.

Turismen är omfattande och har utvecklat en infrastruktur med många vandringsleder, informationscenter, pensionat och hotell samt entreprenörer som ordnar aktiviteter. Närmaste tågförbindelse finns i Ales och vidare upp mot Besseges. Från Ales till Florac och St-Jean-du-Gard går regelbundet bussar. Villfort och Ales är bra utgångspunter för att upptäcka området. Florac ligger mitt i nationalparken och var mitt val av bas vid besöket i nationalparken.