Saxiska Schweiz nationalpark

Nationalparken Saxiska Schweiz i östra Tyskland.

Nationalparken Saxiska Schweiz ligger på gränsen till Tjeckien i östra Tyskland och består av sandstensklippor i märkliga formationer längs floddalen.