Vorpommerische Boddenlandschaft nationalpark

Nationalparken Vorpommerische Boddenlandschaft i norra Tyskland.

Nationalparken Vorpommerische Boddenlandschaft ligger vid Östersjökusten i norra Tyskland och består av flacka kustlandskap många låga öar, strandängar och våtmarker.