Lüneburger heide naturpark

Lüneburger heide i norra Tyskland.

På de sandiga markerna i norra Tyskland har ett stort hedlandskap bevarats genom lång beteshävd. Här går fortfarande stora boskapshjordar vaktade av herdar med vallhundar.