Bialowieza nationalpark

 

Nationalparken Bialowieza i östra Polen.

Nationalparken Bialowieza ligger i östra Polen på Gränsen till Vitryssland och är ett av de största skogsområdena i centraleuropa. Området är framför allt känt för Visenter som strövar i skogarna tillsammans med varg, lo och älg.

De gamla träden har en unikt rik fauna med många fågelarter och ett myller av insekter. Skogen består främst av lövträd med ask, ek, bok, avenbok, asp, alm, vildapel och lind men också en hel del barrträd med främst gran och tall. Träden kan nå imponerande dimensioner i de mer orörda delarna av skogen. Fältskiktet är varierat med högörtvegetation i fuktiga partier och mer hedartad på de sandiga höjdryggarna. Betestryck från visenter och hjortar påverkar buskskikt och trädföryngring.

De unika visenterna utrotades 1921 efter att ha varit så många som 1700 innan första världskriget. Det var sedan från några djurparker, bland annat två från Skansen i Sverige, som bildade bas för uppfödning och sedan återinplantering av arten i Bialowieza. I skogen finns även kronhjort, rådjur, bäver och varg. Totalt har över 200 fågelarter påträffats. Speciellt hackspettarna är talrika och här finns bland annat mellanspett och vitryggig hackspett. Andra intressanta fågelarter är svart stork och berguv.

Nationalparken är Polens mest berömda och fick sitt första skydd år 1919 i de centrala delarna. Här hade tidigare varit jaktpark åt kungar och kejsare vilket bidragit till att skogen bevarats. ÅR 1921 utökades det skyddade området och 1932 fick Bialowieza status som nationalpark. Dagens nationalpark täcker en yta på 105 kvadratkilometer men utgör bara en del av den värdefulla skogen som är på över 1000 kvadratkilometer och sträcker sig in i Vitryssland. Tyvärr pågår fortfarande skogsbruk kring parken trots höga naturvärden.

Byn Bialowieza utgör centrum för besökare med stor informationsanläggning och hotell. Det är här besökare betalar inträde och kan anlita guide för att besöka nationalparken. Det är inte tillåtet att gå in på egen hand. Men det finns även mycket att upptäcka i skogarna utanför nationalparken och här är tillgängligheten bättre med cykel- och vandringsleder. Närmaste större stad är Bialystok med tåganslutning och som har bussförbindelse med Bialowieza.