Biebrza nationalpark

 

Nationalparken Biebrza i nordöstra Polen.

Nationalparken Biebrza i nordöstra Polen består av en floddal med omfattande våtmarker och fuktängar kring floden som säsongsvis svämmar över. Här finns en rik biologisk mångfald med framför allt många fågelarter.

Namnet Biebrza uttalas Bjeb-sha och betyder bäver på Polska. Fortfarande är bävern vanlig i området. Hela dalgången skyddades som nationalpark 1993 men är inte lika känd i förhållande till de stora naturvärdena. Dalgången består både av stora öppna ängsmarker, myrmarker, vassbälten och skogsmark med sumpskogar i fuktiga partier och barrskog på torrare partier. De öppna ängsmarkerna är kulturskapade och viktiga för det rika fågellivet. Bland annat finns här svart och vit stork, vattensångare, knornknarr i tusental, vaktel, dubbelbeckasin, sottärna, svarttärna, vitvingad tärna, havsörn, blåhake och trana. Större skrikörn har här en av sina västligaste häckningsplatser. 

Våtmarkerna ger förutsättningar för en rik groddjursfauna med bland annat lövgroda, klockgroda, lökgroda och strandpadda. Det är också ett eldorado för insektslivet med över 75 dagfjärilar samt miljoner mygg som kan bli ganska irriterande sommartid. I takt med att jordbruket moderniseras i Polen blir det allt svårare att vidmakthålla de stora slåtterarealerna. På sikt är detta ett stort hot mot nationalparkens värden.

Nationalparken upptäcks bäst med cykel på de många mindre vägarna i dalgången. I Godiadz finns cykeluthyrning och staden har tågförbindelse med övriga Polen. På några platser har det uppförts fågeltorn som gör det lättare att studera fågellivet. Det ges också bra utsikt från dalgångens sluttningar, framför allt i den sydvästra delen. På några platser kan besökare hyra kanot för att utforska naturen längs floden. I Osowiec Twierdza finns ett informationscenter och en affär där det säljs kartor och böcker om området. Den bästa tiden att besöka Bierza är under maj och juni månad. Det krävs tillstånd för att besöka nationalparken och detta köps i informationscentret som även säljer tillstånd att paddla på floden.