Donaudeltats nationalpark

 

Nationalparken Donaudeltat i östra Rumänien.

Donaudeltat ligger vid floden Donaus utlopp i Svarta havet i östra Rumänien och är ett av Europas största våtmarksområden med enormt rikt fågelliv.

På sin färd på över 100 mil från Schwarzwaldskogen i sydvästra Tyskland för Donau med sig över 100 miljoner ton slam årligen. Detta slam bygger upp deltat och gör att det ständigt växer. I deltat delas floden upp i tre armar vid staden Tulcea cirka 10 mil från Svarta havet. Den norra flodarmen gränsar till Ukraina och cirka 20% av deltat ligger i Ukraina. Mellan flodarmarna finns en labyrint av mindre flodarmar, laguner, träsk, kanaler och vasshav. Längs flodstränderna växer ek- och. askskogar samt poppel och al.

Donaudeltat är känt för sin enorma rikedom på fåglar både under häckningssäsong och under flyttning och övervintring. Över 300 fågelarter är påträffade och bland dessa finns bland annat de båda Europeiska pelikanarterna med stora bestånd. Den vita pelikanen har Europas största koloni med 1000 par och den krushuvade pelikanen, som är mer sällsynt, har cirka 100 par. Andra intressanta fågelarter är dvärgskarv, skäggtärna, havsörn, blåkråka och biätare. Stora flockar gäss och änder rastar i området under vinterhalvåret.

Fiskfaunan är mycket artrik med över 160 fiskarter. Bland dessa är nog stören den mest kända och idag allt mer sällsynt i jakten på romen för att tillverka kaviar. I deltat finns flera östliga och sällsynta kräldjur som ängshuggorm och stäpplöpare. 

Det krävs tillstånd för att vistas i deltat och detta kan köpas från turistorganisatörer eller informationscentret i Tulcea. Deltat är svårtillgängligt och det krävs nästan att man hyr en båt med förare för att kunna utforska området. Det går reguljära båtar på de tre flodarmarna ut till byar vid Svartahavskusten som är ett alternativ. Även söder om deltat finns våtmarksområden som är enklare att nå utan båt. Tulcea har tågförbindelse med Bukaret och det går också att nå Constanta i söder med tåg. Från dessa städer kan man sedan fortsätta med buss.