Harz nationalpark

I centrala Tyskland ligger nationalparken Harz som består av ett lågt skogsklätt berg med framför allt barrskog på sluttningarna.