Grumsin Världsarv

I nordöstra Tyskland nära gränsen till Polen ligger en av Tysklands bäst bevarade naturlika bokskogar intill byn Grumsin. Området är på hela 590 hektar och omges av ett större bokskogsområde med inslag av små sjöar och våtmarker. Kärnområdet är skyddat som världsarv och ligger i biosfärområdet Schorfheide-Chorin på 129 000 hektar. Grumsin är ett av mycket få bevarade låglandsbokskogar på sandig och lerig mark med en mycket rik flora och fauna. Framför allt är det insekter som lever i död ved som är unika för området. Här finns även svart stork och havsörn som häckar i området. Småvatten och kärr är av varierande typer med både kalk- och näringsrika där bland annat lövgrodan trivs samt näringsfattiga där fattigkärr med vitmossor utvecklas.

I juni 2011 antogs ”uråldriga bokskogar i Tyskland” som världsarv enligt UNESCOs kriterier. Det var fem unika bokskogar i Tyskland tillsammans med ett antal liknande bokskogar i Karpaterna i Ukraina och Slovakien som bildats redan 2007 utgör bokskogarnas världsarv i Europa. Tillsammans representerar de låglands- höglands- och alpina bokskogar i centrala och östra Europa. Bokskogar med arten Fagus sylvatica finns bara i Europa och har spelat en mycket stor roll i europas ekosystem under lång tid. Efter senaste istiden vandrade boken norrut igen och nådde norra Europa för cirka 4000 år sedan. Fortfarande pågår en återkollonisering av de närmare 10 000 arter som lever i Europas bokskogar. Ursprungligen täckte bokskogarna 60% av Tyskland men har reducerats till 7% genom avskogning och skogsbruk med andra arter. Huvuddelen av denna skog är brukad och avverkas efter 120 år när den börjar bli biologiskt intressant. Idag finns endast 0,2% av den ursprungliga bokskogen kvar som naturliga ekosystem som detta i Grumsin.

Världsarvet ligger ett par mil väster om staden Angermunde och kan nås både från byn Altkünkendorf i norr eller byn Gross-Ziethen i söder. Själva kärnområdet som utgör världsarvet är inte tillåtet att besöka men kring detta område finns vandringsstigar som ger en uppfattning om bokskogens naturtillstånd. Jag började med ett besök i Altkünkendorf där det finns ett litet informationscenter med utställning och broschyrer. Två officiella parkeringar finns i byn som också har bussförbindelse till Angermünde. Från byn följer en vandringsled landsvägen söderut till bokskogen och går sedan längs norra gränsen österut till byn Lich…. där en mindre väg leder tillbaka till utgångspunkten. Senare besökte jag Gross-Ziethen och vandrade över odlingslandskapet upp till bokskogens sydvästra del för att vandra längs västra gränsen norrut och sedan via byn Grumsin tillbaka till utgångspunkten. I Gross-Ziethen finns ett geoparkcenter med information om områdets geologi och geologiska historia. Centret var tyvärr stängt vid mitt besök liksom den lilla restaurang som finns i anslutning till centret. Jag passade även på att besöka biosfärområdets besökscenter i Blumberger Mölle stra nordväst om Angermünde, bara 15 minuter från Altkünkendorf med bil. Detta är ett lite större besökscenter med trevlig utställning, restaurang och pedagogisk verksamhet som sköts av den nationella naturföreningen NABU.

Fakta:

Skyddsform: Världsarv

Bildad: 2011

Storlek: 590 hektar

Naturtyp: Bokskog, småsjöar, kärr, sumpskog

Tillgänglighet: Bussförbindelser till gross-Ziethen och AltKünkendorf