Gargano nationalpark

På den italienska ”stövelns” sporre finns ett vackert karstlandskap på kalkberggrund med unika förutsättningar för en artrik orkidéflora bland annat. Kuperade låga berg med omväxlande betesmarker och bokskogar dominerar nationalparken som sträcker sig ut till den Adriatiska kusten.