Hainich nationalpark

I centrala Tyskland ligger Hainich nationalpark som domineras av äldre ädellövskog. I nationalparken finns en trädtoppsstig i anslutning till besökscentret.