Pallas-Yllästunturi nationalpark

Nationalparken Pallas-Yllästunturi i norra Finland.

Nationalparken Pallas-Yllästunturi ligger i norra Finland och består av ett lågt fjäll som höjer sig i nord sydlig sträckning över omgivande skogslandskap. Detta är Finlands största fjällområde och karaktäriseras av de rundade formerna på bergen.