Ängsö nationalpark

Nationalparken Ängsö i östra Sverige.

Nationalparken Ängsö ligger i norra delen av Stockholms skärgård och är en blomsterrik skärgårdsö med levande kulturlandskap. Ängs- och hagmarkerna inramas av barrskog och den inre skärgårdens skogsklädda öar.