Stenshuvud nationalpark

Nationalparken Stenshuvud i södra Sverige.

Nationalparken Stenshuvud ligger längst ner i södra Sverige på östra sidan av Skåne med utsikt över Östersjön. Den höga klippan omges av artrika ädellövskogar och sandiga hedmarker med artrik flora och fauna.