Skuleskogen nationalpark

Nationalparken Skuleskogen vid Östersjökusten i nordöstra Sverige.

Nationalparken Skuleskogen ligger vid Höga kusten intill Östersjön i nordöstra Sverige. Här reser sig bergen relativt brant från havet och den otillgängliga topografin har gjort att naturskogar bevarats.