Padjelanta nationalpark

Nationalparken Padjelanta i nordvästra Sverige nära gränsen till Norge.

Nationalparken Padjelanta är Sveriges största nationalpark och ligger i nordöstra Sverige på gränsen till Norge. Padjelanta består av en högplatå med flera sjöar och kringliggande fjäll. På de lägre partierna finns fjällbjörkskog annars dominera fjällhedar.