Pieljekaise nationalpark

Nationalparken Pilejekaise i nordöstra Sverige.

Nationalparken Pieljekaise består av ett lågt fjäll med fjällhedar högst uppe och fjällbjörkskog på sluttningarna.