Haparanda sandskär nationalpark

Nationalparken Haparanda sandskär i norr delen av Bottenviken i norra Sverige.

Haparanda sandskär ligger längst upp i Östersjön nära gränsen till Finland och utgörs av flacka sandiga och steniga öar i en skärgård. Delar av öarna är täckta av tallskog men stora ytor är öppen sandhed.