Hamra nationalpark

Nationalparken Hamra i Dalarna i östra Sverige.

Nationalparken Hamra ligger i norra Dalarna och består av gammal tallskog och myrmarker. Den tidigare lilla nationalparken har utvidgats ordentligt på 2000-talet.