Gotska sandöns nationalpark

Nationalparken Gotska sandön i Östersjön i östra Sverige.

Nationalparken Gotska sandön är den mest isolerade platsen i Sverige, placerad en bit norr om Gotland i Östersjön och utan bofasta invånare. Ön bestå av en stor sandrevel och täcks av gammal tallskog.