Garphyttans nationalpark

Nationalparken Garphyttan i södra Sverige.

Nationalparken Garphyttan består av både ängs- och hagmarker och äldre barrskog på i övergången mellan slättlandskapet och skogslandskapet norr om Örebro i södra Sverige.