Fulufjällets nationalpark

Nationalparken Fulufjället i södra delen av fjällkedjan i östra Sverige.

Fulufjället är ett relativt lågt och flackt bergsområde med gammal barrskog på sluttningarna i östra dalarna på gränsen till Norge. Nationalparken är känd för landets högsta vattenfall och äldsta gran.