Falsterbohalvön

Naturreservaten på Falsterbohalvön i sydvästra Sverige.

Falsterbohalvön är Sveriges sydvästra udde och en av Europas viktigaste flyttfågellokaler. halvön är uppbyggd av sandryggar och har även värdefulla våtmarker, fukthed och strandområden som bidrar till artrik flora och fauna.