Urho Kekkonen nationalpark

Nationalparken Urho Kekkonen i norra Finland.

Nationalparken Urho Kekkonen består av låga skogsklädda fjäll med främst tallskog i nordöstra Finland, inte långt från Ryska gränsen.