Björnlandet nationalpark

Nationalparken Björnlandet i norra Sverige.

Björnlandets nationalpark består av gammelskog med främst gran och tall med inslag av myrar och sjöar i Norrlands inland. Här finns spår av flera skogsbränder som tidigare påverkat skogarnas sammansättning.