Abisko nationalpark

Nationalparken Abisko i norra Sverige.

Nationalparken Abisko ligger i norra delen av den Skandinaviska fjällkedjan och består framför allt av en dalgång med ett vattendrag som mynnar ut i Torne träsk via en dramatisk ravin. Dalgången har fjällbjörkskog medan de skoglösa fjällen höjer sig i omgivningen.