Hautes Fagnes nationalpark

Nationalparken Hautes Fagnes i södra Belgien.

Nationalparken Hautes Fagnes ligger i Ardennerna i södra Belgien och består av myrmarker som är mycket sällsynta i västra Europa. Här finns också skogsmarker men främst planterad skog på tidigare öppna marker.