Vadehavets nationalpark

Nationalparken Vadehavet i västra Danmark.

Nationalparken Vadehavet i västra Danmark är den norra utlöparen av det stora flacka kustområdet längs Nordsjökusten mellan Belgien och Danmark. Här dominerar de vida vidderna kring ön Römö och de grunda havsområdena där tidvattnet lämnar stora områden torra vid ebb.

Från Blauvandshuk i norr ner till Tyska gränsen i Danmark sträcker sig den norra delen av Vadehavet som fortsätter ner längs tyska och Hollänska Nordsjökusten. De grunda kustområdena torrläggs vid ebb och erbjuder rikligt med föda åt vadarfåglar, tärnor, måsar, änder och gäss. Sedan 2010 är hela detta kustavsnitt skyddat som nationalpark. Längs kusten ligger tre flacka öar, Römö, Mandö och Fanö söderifrån sett. Området är ett mycket populärt turistmål sommartid och service i form av hotell, pensionat och campingplatser finns det gott om. Tidvattenskillnaden är cirka två meter och det tar sex timmar och tolv minuter mellan ebb och flod.

Det är över tre miljoner kubikmeter vatten som varje dygn flyter fram och tillbaka över det grunda kustlandskapet som är hem för miljoner musslor, snäckor, havsborstmaskar med mera som i sin tur är föda åt fågellivet. Mer än 10 miljoner våtmarksfåglar rastar årligen i Vadehavet. Både ejder och strandskata äter gärna musslor medan arter som rödbena, rödspov, grushane, större strandpipare och roskarl hittar smådjur på mjukbottnarna. På djupare vatten som inte torrläggs vid ebb växer omfattande ålgräsängar som är en viktig barnkammare för många fiskarter. Här finns bland annat många plattfiskar och föda åt de många sälar som lever i området. I hela Vadehavet finns över 3000 knubbsälar som kan ses vilande på sandrevlar längs kusten. De ynglar på skyddade platser i juni och juli. 

Kustens sanddyner, marsklandskap och laguner har en speciell flora med framför allt salttåliga arter.

Intressanta platser att besöka är bland annat Römö som har vägförbindelse och är lättillgängligt. Manö har traktorvagnar som tar besökare ut till ön och till Blauvandshuk längst upp i norr. Vid ebb finns möjlighet att göra vandringar på de torrlagda lerbottnarna. Det är spännande, kladdigt och man måste vara vaksam så man hinner tillbaka till land innan floden kommer.