Kosterhavets nationalpark

Nationalparken Kosterhavet i sydvästra Sverige.

Nationalparken Kosterhavet ligger vid västkusten nära den Norska gränsen och består av två huvudöar med omgivande skärgård och djuprännor med rikt växt- och djurliv både i havet och på land.