Plitvicesjöarna

Plitvice sjöarna i sydöstra Kroatien är ett av Balkans mest kända naturområden men en rad fantastiska sjöar och mellanliggande vattenfall omgivna av skogsklädda berg med ovanligt rik flora och fauna. Området blev nationalpark redan 1954 och täcker en yta på 200 kvadratkilometer. Plitvice sjöarna är 16 stycken och ligger på rad mellan branta bergssluttningar på en sträcka av åtta kilometer. Högsta sjön ligger 636 meter över havet och den lägsta 483 meter över havet. Hela nationalparken ligger på kalkberg och det är löst kalk som tillsammans med alger och mossor bygger upp kalktuffen vid utloppen som skapar de vackra vattenfallen i trappstegsliknande formationer. I bergen har man också påträffat minst 14 större grottor med vackra droppstensformationer. Högsta bergstoppen är Seliski vrh med 1289 meter över havet. Dalgången smalnar av i den nedre delen i en kanjon innan floden når Korana. Skogarna domineras av ädellövskog med inslag av gran. Delar av skogen är urskogslik med många gamla träd och död ved. Totalt har ca 1150 kärlväxter påträffats i området. Som vackrast är vårfloran i lövsprickningstid. Däggdjursfaunan har klarat sig bra och här finns fortfarande ca 40 brunbjörnar och en del varg. Dessutom finns här kronhjort, rådjur, vildsvin, vildkatt, och utter. Totalt ett 50-tal däggdjursarter och ca 140 fågelarter. De mest intressanta är svart stork, kungsörn och tjäder. Bland grod- och kräldjuren förekommer bland annat eldsalamander och bergvattensalamander. Området har varit en viktig turistattraktion i decennier och kring sjöarna har det vuxit upp hotell och restauranger. Biltrafik är reglerad till huvudvägarna och sedan erbjuds busstransport upp till de övre delarna av sjöarna och båtar över sjöarna. En stort nätverk med vandringsleder gör nationalparken lättillgänglig. Den mest populära vandringen går längs sjöarna och ut i vattenfall och våtmarker på spångar. Nationalparken har inträde som löses vid informationscentret. Campingplats finns sex kilometer söder om entrén.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *