Oostvaarderplassen

Ett stort beteslandskap där ambitionen är att återskapa naturlig dynamik med minimal inblandning av människan.