Hohe Tauern nationalpark

Nationalparken Hohe Tauern i södra Österrike.

Hohe Tauern är ett storslaget alpint landskap med spektakulära scenerier i södra Österrike. En stor del av området är högalpint med över 240 glaciärer samt snö som ligger året om. Den största glaciären är Pasterze som är över 20 kvadratkilometer stor men minskar snabbt. Bergsmassivet ligger i öst-västlig riktning och har Österrikes högsta berg Glossglockner med 3799 meter över havet. Sluttningarna täcks av barrskog med inslag av betesmarker och fäbodar. Nere i dalgången finns frodiga lövskogar, blomsterrika slåtterängar och odlingsmarker. Detta unika alplandskap skyddades 1971 som nationalpark och utgör ett mycket stor område med över 1786 kvadratkilometer.

Inom nationalparken finns närmare 30 byar med cirka 60 000 invånare. Över bergsmassivet går Glossglocknervägen vilket gör även de högre liggande delarna relativt lättillgängliga. Ett av de mer populära besöksmålen är Krimmler vattenfall som är ett av Europas högsta. Här faller vattnet 400 meter i tre etapper. Den fuktiga miljön intill vattenfallet ger förutsättningar för en rik moss- och lavflora.

Bergsmassivet innehåller en hel del kalkberg vilket gett upphov till en artrik flora med bland annat många orkidéer. Trädgränsen går vid cirka 2000 meter över havet och ovanför denna finns flera glaciärarter som närmast påträffas på Grönland och Spetsbergen.

På alpängarna kan man också träffa på murmeldjur, gems, snöfink, alpjärnsparv och stenbock. Sällsynt kan man få se den imponerande lammgamen sväva över bergstopparna. I området finns en lokal ras av nötkreatur som kallas Pinzgau.

Nationalparken är populär för vandrare, bergsbestigning och klättring och här finns många leder och övernattningsstugor. Information om nationalparken kan fås på turistbyråer i byarna samt från något av de större informationscenter som bland annat finns upp vid Kaise-Franz-Josef-Höhe ovanför Pasterze glaciären. Camping är inte tillåten i parken men finns bland annat i Matrei och Zell am See.