Store mosse nationalpark

Nationalparken Store mosse i södra Sverige.

Nationalparken Store mosse ligger i södra Sveriges centrala skogsbygder och består av en stor myrmark omgiven av barrskog. Här finns också en sjö, Kävsjön, med rikt fågelliv och på några av öarna i mossen finns ett välbevarat kulturlandskap.