Sånnfjällets nationalpark

Nationalparken Sånnfjället i västra Sverige.

Nationalparken Sånnfjället ligger i södra delen av fjällkedjan och är ett markant fjäll som reser sig ur barrskogslandskapet. Sånnfjället är bland annat känt för sin björnstam och här finns även välbevarade fäbodar som vittnar om det gamla kulturlandskapet.