Müritz nationalpark

Några mil norr om Berlin börjar ett stort sjölandskap med närmare 1000 små och stora sjöar. De centrala delarna av området är avsatt som Tysklands största nationalpark, Müritz, vars namn kommer från den största sjön i området. Det småkuperade landskapet har skapats i slutskedet av senaste istiden där inlandsisen modulerat landskapet genom sina rörelser och vid avsmältningen då isälvsmaterial samlades i sprickor och där kvarliggande isblock bildade sänkor för dagens sjöar. Jordarterna är främst sandiga och relativt näringsfattiga vilket gjort att jordbruket inte blivit dominerande utan stora delar täcks av skogsmark. Tallen är det vanligaste trädslaget med inslag av ek, björk och införda trädslag i skogsbruket samt bok på mer näringsrika marker. I den östra delen av nationalparken finns en av Tysklands största naturliga bokskogar, Serrahn, ett 268 hektar stort område som tidigare varit jaktpark och nu är avsatt som världsarv. Bokskogen är inte möjlig att besöka men kringliggande skogar ger en uppfattning om hur det ser ut i de centrala delarna.

Stora delar av nationalparken är brukad privat mark med både jord- och skogsbruk samt med inslag av bebyggelse. Det är de många sjöarna och våtmarkerna som bidrar till nationalparkens naturvärden tillsammans med ett antal bevarade äldre skogspartier. Området har dominerats av stora jordägare fram till andra världskriget och här finns många slott och herrgårdar. Byarna ligger fortfarande samlade med få friliggande gårdar. Nationalparken bildades 1990 precis innan Östtyskland upphörde att existera som land och omfattar 322 kvadratkilometer avgränsade i två områden.

De mest karaktäristiska fågelarterna i nationalparken är havsörn, fiskgjuse, trana, glada, brunglada, gråhäger, storskarv och kungsfiskare. Rovfåglarna har återhämtat sig efter att ha varit hårt jagade av människan under fler århundraden. Havsörnen kan ses året om i området medan fiskgjusen flyttar till afrika vintertid. De båda gladorna finns också möjlighet att se större delen av året liksom gråhägern och storskarven. Kungsfiskaren är mer skygg och ses främst längs vattendrag och i strandkanterna av busk- och trädkantade sjöar. Blir vintern kall flyttar den söderut till öppet vatten. Müritz är också nordgräns för kärrsköldpaddan och kan påträffas vid mindre dammar och sjöar.

Vad skall man då prioritera vid ett besök i nationalparken? Jag valde att börja mitt tvådagarsbesök med att åka till Müritzeum i Waren som ligger i nordvästra kanten av nationalparken. Detta är ett stort besökscentrum som ger bakgrund till områdets naturförhållanden. Här finns bland annat ett stort akvarium med alla fiskarter som kan påträffas i området. Därefter valde jag att besöka angöringsplatserna närmast Waren och Schwarzenhof där jag övernattade på hotell Kranenrast. Ett litet infocenter finns i Federow och ett i Schwarzenhof. Jag valde att vandra två vandringsleder kring byn Speck som är slutdestination på vägen från Waren in i mitten av parken. En vandringsled går till utsiktstornet Käflingsberg som ger en storslagen utsikt över hela nationalparken från över 50 meters höjd (ca 6 kilometer fram och tillbaka). Den andra vandringen gick från parkeringen väst Speck västerut till sjö och ängsmark ca 5 kilometer. Den andra dagen åkte jag till den östra delen av nationalparken kring bokurskogen Serrahn och parkerade vid byn Zinow. Härifrån är det en vandring på cirka 4 kilometer till världsarvet och den gamla jaktparken. På leden finns utsiktstorn vid en sjö och spång över myrmarker som särskilda upplevelser. Skogarna i kanten av världsarvet är också mycket gamla och ger en uppfattning om hur det

ser ut i kärnområdet. En trevlig liten utställning finns i en av byggnaderna vid jaktslottet i Serrahn. Det går också att ansluta till Serrahn från byn Carpin i nordöst ca 4 kilometers vandring.

För den som har mer tid att upptäcka området rekommenderas antingen att hyra cykel och upptäcka de många cykelvägarna i området eller att hyra kanot och paddla en kanotled som finns iordningställd mellan flera sjöar. Det finns också en nationalparksbuss som går genom parken och går att kombinera med båtlinjer på sjön Müritz som möjliggör en rundtur genom nationalparken. Mest besökare finns i anslutning till de större tätorterna Waren och Neustrelitz. Förutom de tre nämnda besökscentren finns ytterligare tre i den södra delen av nationalparken som portar till naturen för besökare. Skyltningen är utmärkt vid de större vägarna i och kring området och det är mycket lätt att hitta. Närmaste tågförbindelser finns i Waren, Kratzeburg, Neustrelitz, Wesenberg och Mirow med bussanslutningar till nationalparken.

Fakta

Storlek: 322 kvadratkilometer

Naturtyper: 72% skog, 13% sjöar, 8% våtmarker och myrar, 7% ängar, betesmark och åkrar.

Skyddsform: Nationalpark och världsarv (UNESCO) för en mindre del i öster

Bildad: 1990

Tillgänglighet: 450 km vandringsleder och 270 km cykelvägar Websida: www.meuritz-nationalpark.de