The Board nationalpark

Ett våtmarksområde kring floderna öster om Norwich i östra England. Torvmarkerna grävdes ut under medeltiden för att få tag i bränsle och flera sjöar skapades i området vilket idag ger ett naturligt intryck. De fuktiga markerna kring floderna och sjöarna är viktiga miljöer för bland annat fågellivet och ett mycket populärt turistmål för framför allt båtturismen.