Schiermonnikoog nationalpark

Nationalparken Schiermonnikoog i norra Holland.

Nationalparken Schiermonnikoog är en ö vid norra kusten i Holland och ingår i en kedja med öar längs Nordsjökunsten. Landskapet påverkas av en relativt stor skillnad på ebb och flod med omfattande grunda havsbottnar som torrläggs vid ebb. Området har ett rikt fågelliv med både häckande och rastande arter.