Tresticklans nationalpark

Nationalparken Tresticklan på gränsen till Norge i västra Sverige.

Nationalparken Tresticklan är ett stort vildmarksområde på gränsen till Norge i västra Värmland. Här finns ett stort väglöst område med hällmarker omväxlande med gammal barrskog och sjöar i sprickbildningar i berggrunden.