Töfsingsdalens nationalpark

Nationalparken Töfsingsdalen i östra Sverige.

Nationalparken Töfsingsdalen ligger i norra Dalarna inte långt från Norska gränsen och består av en urskog med främst gamla tallar omgiven av låga fjällmassiv. Marken är stenig med hällmarker som gjort att skogsbruk inte bedömts lönsamt och området blev bevarat.