Nedre Dalälvens nationalpark

Nationalparken Nedre Dalälven i mellersta Sverige.

Nationalparken Nedre Dalälven består ett sjösystem längs Dalälven ingivet av omfattande barrnaturskog och myrmarker som bildar ett stort vildmarksområde. Här möter den mellaneuropeiska naturen barrskogsbältet i Taigan.